عملیات اجرائی آسفالت سه راه شهدا

عملیات اجرائی آسفالت سه راه شهدا

عملیات اجرائی آسفالت سه راه شهدا (معروف به احمد آباد) با تلاش مسئولین محلی و همکاری قابل تحسین آقای سید اصغر حسینی بابت عقب نشینی انجام شد . تشکر از همه عزیزان دست اندر...