💡💡💡 اهمیت آزمایش خاک 💡💡💡

 

 

🌍۸آزمون خاک اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)، شوری، اسیدیته، بافت خاک، درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ، وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می دهد.

🔎عوامل متعددی نظیر یکپارچه سازی اراضی –اصلاح روش آبیاری – استفاده از بذر های اصلاح شده – کنترل آفات و بیماری بلاخره ماشین آلات هریک سهم قابل توجهی در افزایش تولید موثر می باشد مصرف بهینه کود در این مجموعه از مهمترین عوامل افزایش عملکرد و ارتقا سطح سلامت جامعه است وآزمایش خاک یکی از ساده ترین راههای ارزیابی حاصلخیزی خاک می باشد.

 

🔴اهداف آزمون خاک

۱٫تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاک ها و توصیه کودی لازم براساس آزمون خاک(مصرف کود با آزمون خاک)

۲٫تناسب اراضی و تغییر کاربری

۳٫تعیین سرنوشت کود های افزوده شده به خاک و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر غذایی در این کود ها

۴٫ تعیین نقاطی که در اثر مصرف بی رویه کود شیمیایی فاضلاب و فضولات در خاک مسمومیت عناصر در گیاه حیوان و یا انسان به وجود می آورد.

۵٫تعیین نقاطی که خاک آنها از نظر برخی عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیشتر عناصر در آنها خودداری شود

 

 

🔴🔴دلایل مصرف کود با آزمون خاک

– مصرف بیش از حد کود بدون آزمون خاک هزینه تولید افزایش یافته و اثرات سوء باقیمانده آن در گیاه و خاک را بدنبال خواهد داشت .
– ممکن است کود مصرفی بدون آزمون خاک کمتراز حد نیاز گیاه بود و در این حالت موجب افت عملکرد خواهد شد..
– اشتباه در انتخاب نوع کود ، سبب افت محصول خواهد شد. در اینصورت هم زارع و هم اقتصاد مملکت زیان خواهد دید .
-اشتباه در مصرف بموقع کود و نحوه کود پاشی ، در اینصورت انتظاری که از کود داریم بدست نخواهد آمد . روی این اصل زارع حتماً بایستی با استفاده از نتایج تجزیه خاک و توصیه های مربوطه عمل کند .

✔✔بهترین زمان برای انجام آزمون خاک قبل از کاشت گیاه میباشد.

 

 

 

 

 

📡 منبع: جهاد کشاورزی کوهدشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید :