مراسم ۱۳ آبان در مدرسه شهید قدرت الله باقری جامخانه برگزار شد در این مراسم دانش آموزان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا انزجار خود را از این فتنه و دشمن دیرینه کشور عزیزمان اعلام کردند.

دانش آموزان و معلمین مدرسه آرش نیز با راهپیمائی در طول مسیر خود را به مدرسه شهید باقری رسانده و با دانش آموزان و معلمین این مدرسه همصدا شدند.

در این مراسم نیز از طرف گروه فرهنگی دهیاری از نفرات برتر آموزشی این دو مدرسه با اهدا جوایز تقدیر بعمل آمد.

 

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :