استقرار نیروهای بسیجی در ایست و کنترل خودروهای غیر بومی جهت پیشگیری از ویروس کرونا در ابتدای روستای جامخانه 

 

ضد عفونی مجدد سطح محل توسط نیروهای بسیجی 

 

 

ستاد مبارزه با ویروس کرونا جامخانه

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :