کمبود آب شرب جامخانه در دو سال اخیر باعث مشکلات فراوانی برای مردم این روستا شده است.

در بازدید کارشناسان آبفای استان آقای مهندس یوسف زاده و مهندس گراییلی از منابع آب ، مخازن و مراکز تقسیم انشعابات در جامخانه به موضوع کمبود آب این روستا اشاره شد و برای رفع هر چه سریعتر این مشکل تاکید شد. همچنین برسی شد که عوامل متعددی در رابطه با کمبود آب شرب وجود دارد که عمدتا:

به فرهنگ استفاده از آب مصرف بی رویه و غیر اصولی

مشکل فرسودگی لوله کشی که اغلب بالای ۴۰ سال از عمر انشعابات اصلی میگذرد.

استفاده نادرست از منابع آب شرب،(استفاده در بخش کشاورزی )

این سه بخش عناصر اصلی مشکلات آب شرب در جامخانه است که امیدواریم مردم عزیز با رعایت الگو های مصرف در رسیدن به رفع معضل کم آبی کمک کنند.

 

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :