بازگشائی مسیر دسترسی زمینهای زراعی امامزاده جعفر که در اثر تخریب پل امکان دسترسی به زمینهای منطقه وجود نداشت.با تشکر از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود مهندس موسوی

با تشکر ویژه از اعضای شورای کشاورزی و پرسنل بخش خدمات روستائی دهیاری

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه

این خبر را به اشتراک بگذارید :