پارک جنگلی عباس آباد جامخانه از سالیان دور حتی صده های گذشته منبع تامین آب آشامیدنی روستا بوده و همچنان بعد از گذشت قرن ها چشمه عباس آباد به شکرانه ایزد منان آب گوارا و لذت بخشی رو به مردم این منطقه اهدا کرده است.گر چه این آب دیگر به مصرف روستا نمیرسد ولی گردشگران و بازدید کنندگاه از این آب بهرمند میشوند و همینطور بخش کشاورزی پائین دست این چشمه همواره از نعمت این آب سود برده اند.

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :