جلسه هماهنگی مدیریت مدرسه حضرت زینب (س) جامخانه

جلسه هماهنگی مدیریت مدرسه حضرت زینب (س) جامخانه خانم خیاط ، ناظر اداره کل نوسازی استان آقای ابراهیمیان و دهیار جامخانه آقای امین عربی در راستای فراهم سازی مقدمات شروع عملیات اجرائی ساخت مدرسه جدید توسط اداره کل نوسازی مدارس استان

در انتهای جلسه مقرر گردید جابجائی درب ورودی مدرسه و احداث پل ورودی جدید جهت رفت و آمد دانش آموزان تا پایان ساخت مدرسه جدید توسط دهیاری صورت گرفته و همزمان تجهیز کارگاه توسط پیمانکار صورت پذیرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :