اطلاعیه ضرورت حفظ بقایای گیاهی 

مرکز جهاد کشاورزی کوهدشت

مضرات آتش زدن کاه و کلش :

سوزاندن بقایای گیاهی عامل تخریب شدید مواد مغذی در سطح خاک میشود.

تحقیقات نشان داده است که بقایای گیاهی یک منبع تجدید پذیر طبیعی و مهم و سرشار از مواد مغذی گیاهی بوده که میتواند همراه با کودهای شیمیائی برای اصلاح خاک و بهبود تغذیه گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

۷۰ در صد مواد آلی خاک از بقایای گیاهی تشکیل شده است سوزاندن بقایای گیاهی موجب کاهش جذب عناصر غذائی توسط ریشه ها،کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک،کاهش راندمان مصرف آب،کاهش نفوذپذیری خاک و کاهش فعالیت میکروارگانیسم های خاک شود.

سوزاندن بقایای گیاهی موجب تخریب بافت و ساختمان خاک میشود این کار همچنین موجب افزایش فرسایش خاک و بالا رفتن مصرف کودهای شیمیائی میشود.

کانال مرکز جهاد کشاورزی کوهدشت markazkohdasht@ 

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه

این خبر را به اشتراک بگذارید :