مرکز جامع سلامت روستائی شهدای جامخانه در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است. قبل از تاسیس مرکز،روستای جامخانه از سال ۱۳۵۹ دارای یک خانه بهداشت بوده است.با پیگیری شورای اسلامی وقت جامخانه و با هماهنگی نمایندگان مجلس مرکز بهداشت در روستای جامخانه در سال ۱۳۸۰ مستقر شده است.زمین مرکز جامع سلامت روستایی به متراژ ۵۰۰۰ متر مربع اهدائی مرحوم حاج احمد شمسی و حاج اکبر زارعی و مابقی توسط شورای اسلامی خریداری شده و تحویل دانشگاه علوم پزشکی مازندران گردیده است.اعتبار و نقشه ساخت مرکز از طرف سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) صادر و توسط دانشگاه علوم پزشکی بنا شده است.

 

 

اهداف مرکز در زمینه درمان ، پیشگیری و بهداشت میباشد.

مرکز جامع خدمات سلامت روستائی جامخانه دارای جمعیت به تعداد ۶۰۰۸ نفر و به تعداد ۱۹۱۶ خانوار میباشد.دارای ۳ خانه بهداشت (خانه بهداشت شماره یک جامخانه _ خانه بهداشت شماره ۲ جامخانه _ خانه بهداشت روستای پیله کوه ) و یک روستای قمر ( صفر آباد ) میباشد.

خانه بهداشت شماره یک از سال ۱۳۵۹ تاسیس و دارای ۳ بهورز به نام های خانم مریم بابائی،آقای اسماعیل رنجبر و خانم فاطمه بابائی بوده که بعد از بازنشستگی این عزیزان با ۲ بهورز آقای میثم بازاری و خانم کوثر باقری به کار خود ادامه میدهد.

 

 

خانه بهداشت شماره ۲ در سال ۱۳۹۰ تاسیس و دارای ۲ بهورز : خانم سامره حسن پور و فاطمه شمسی میباشد.

 

 

خانه بهداشت پیله کوه در سال ۱۳۸۸ تاسیس و با یک بهورز به نام خانم معصومه عالمی نژاد به کار خود ادامه میدهد.

 

اهداف خانه بهداشت شامل مراقبت از مادران باردار و کودکان ، میانسالان، بهداشت خانواده، انواع بیماریها، فشار خون ، دیابت و واکسناسیون میباشد.

 

با تشکر از همکاری خانم ساکنی

گرآوری : jamkhane.ir 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :