مراسم ۱۳ آبان در مدرسه راهنمائی و دبیرستان شهید باقری و شهید شمسی جامخانه با حضور دهیار محترم و کارگروه فرهنگی دهیاری در نمازخانه این مدرسه برگزار شد.

بعد از قرائت قرآن کریم ، صحبتهای مدیریت مدرسه ، سخنرانی آقای باقری و همینطور سخنرانی کوتاه آقای مهندس عربی دهیار جامخانه،از طرف گروه فرهنگی دهیاری به نفرات برتر آموزشی این مدارس جوایزی در قالب کارت هدیه اهدا شد.

امید است نوجوانان این دیار باعث افتخار و سرافرازی خود ، خانواده و جامخانه بزرگ باشند.

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :