تقدیر و تشکر ویژه به پاس زحمات چندین ساله آقای میر عالی مدیر سابق مدرسه آرش و آرزوی موفقیت و پیشرفت برای آقای سید جلال رسولی مدیر جدید

آرزوی سلامتی برای هر دو عزیز

مهندس امین عربی دهیار جامخانه

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :