اعضاء شورای اسلامی جامخانه

 

 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

اعضا شورای اسلامی جامخانه به شرح زیر است:

  1. آقای کربلائی یحیی باقری                رئیس شورای اسلامی 
  2. جانباز سر افراز آقای محمد باقری     نائب رئیس شورا 
  3. آقای حاج اکبر بازاری                         دبیر شورا 
  4. آقای سید اکبر سیدی                       عضو شورا 
  5. آقای علی بازاری (دبیر)                    عضو شورا 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی روستاها

وظایف شورای اسلامی روستاها

ماده۶۸قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شورای اسلامی کشورمصوب مجلس شورای اسلامی- ۱/۳/۱۳۷۵ وظایف واختیارات شوراها رابه شرح ذیل قیدکرده است :

 

۱- نظارت برحسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا.

۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های موجود درروستا و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی و عملی در این زمینه و ارائه آن به مقامات ذیربط.

۳- جلب مشارکت وخود یاری مردم و همکاری با مسئولان اجرایی، وزارتخانه ها و سازمان هایی که درارتباط با روستا فعالیت مینمایند و ایجادتسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.

۴- تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.

۵- نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

۶- همکاری با مسئولان ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری وبهره برداری ازتاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی ورفاهی موردنیاز روستادرحدودامکانات.

۷- کمک رسانی و امدادرسانی درمواقع بحرانی واظطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده ازخود یاری های محلی.

۸- تلاش برای رفع اختلاف افراد و محلات و حکمیت میان آن ها.

۹- ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تامین بهداشت محیط.

۱۰- همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

۱۱- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی درجهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی.

۱۲- جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی روستا.

۱۳- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار به مدت چهارسال بر اساس آئین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

 

ماده ۱ : به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.
ماده ۲ : مقصود از شورا در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.
ماده ۳ : دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده ۴ : تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود.
ماده ۵ : در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده ۶ : شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.
تبصره : از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستا ها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

گردآوری : پایگاه اطلاع رسانی روستای جامخانه