شعر و ترجمه مازندرانی :

اول بسم الله گومبه اسم خداره                         صلوات  برسم محمد صلی الله ره

حسن و حسین و فاطمه بزاره                           عجب نورپاک داشته و شون ده تاره

باهورم یا علی دین و ایمان و در انه                    شاهزاده حسن راهی کرمان در انه

خیر و برکت مازندران  در انه                               پیشواز نشیمی کار اما چهوونه

باهورم یا علی سود کفر منه دل                        علی بال ماسه و نه قیامت پل

قیامت پل موخال نازکیه                                     چند تابی نماز آن پل ره یور نشیه

باهورم یا علی ، علی منه ولیه                            خلاق عالم وره بیامرزیه

معنی شعر :

اول بسم الله اسم خدا را می گویم                     صلوات می فرستم بر محمد و آل محمد

حسن و حسین زاییده ی فاطمه هستند                  عجب نور پاکی آن ها را داشته

یا علی می گویم  دین و ایمان می آید                      شاهزاده حسن از راه کرمان می آید

خیر و برکت مازندران دارد می آید                    استقبالش نرفتیم کار ما چه می شود

یا علی می گویم دلم روشن می شود          حضرت علی روی پل قیامت دست ما رو می گیرد

پل قیامت به نازکیه خال موست                  چند تا بی نماز از آن پل نتوانستند عبور کنند

یا علی می گویم ، علی مولای من است            آفریده جهان  یعنی خدا او را آفریده

   

*******************

شعر   :

سوال : کدام شخص هسته کوره بلور بساته         کدام شخص هسته جنت ره هدر بساته

کدام شخص هسته دشمن ره کور بساته                کدام شخص هسته منزل ره دور بساته

پاسخ: خداوند کریم کوره بلور بساته                    علی ولی الله جنت ره هور بساته

 یحیی روح الله دشمن ره کور بساته                     امام هشتم منزل ره دور بساته

سوال :کدام کو هسته مانند نیل کوهه            کدام شمع هسته شو تا سوایی سوهه

کدام گل اشکفته کم بوهه                               کدام سخن وه مرد آبروهه

پاسخ:  کوه آسمان مانند نیل کوهه                  شمع بستا شب تا سوایی سوهه

آن گل آفتاب اشکفته کم بوهه                          سخن سلام وه مرد آبروهه

معنی شعر:

سوال : کدام شخص هست که کوه را بلورساخته     کدام شخص هست که بهشت را حور ساخته

کدام شخص هست که دشمن را کور ساخته           کدام شخص هست که منزل را دور ساخته

پاسخ: خداوند کریم کوه را بلور ساخته                 علی ولی الله بهشت را حور ساخته

یحیی روح الله دشمن را کور ساخته                         امام رضا منزل را دور ساخته

سوال : کدام کوه هست که مانند آبی کوه است         کدام شمع هست که صبح تا شب روشنه

کدام گل شکفته هست که کم بو هست                کدام سخن آبروی مرد هست

پاسخ: آسمان مانند آبی کوه است                       ستاره هست که صبح تا شب روشنه

آن گل ، آفتاب هست که کم بو هست                    سخن سلام آبروی مرد هست

 

 

گردآوری: jamkhane.ir

این خبر را به اشتراک بگذارید :