جلسه هم اندیشی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان و اهالی شریف جامخانه با موضوع توانمند سازی پروژه های آبخیزداری و منابع طبیعی  ( روستای هدف : جامخانه )

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :