برگزاری جلسه قدردانی و جمع بندی و برسی نقاط ضعف و قوت ستاد محرم ۹۸ با روئسای هیئت ها و مداحان و مسئولین موکبهای جامخانه 

تقدیر و تشکر از تمامی هیئت ها و موکب داران جامخانه 

قدر دانی ویژه از ریاست ستاد تبلیغات و مجمع الذاکرین جامخانه 

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :