جلسه ای با موضوع آسیبهای اجتماعی و مشکلات آموزشی و پاره ای از مشکلات مدارس جامخانه و ارائه راهکارهای مناسب و تاکید بر اهمیت حضور کارشناس آموزش برای دانش آموزان و خانواده ها با موضوعاتی که مدارس و دانش آموزان و خانواده ها در این برهه از زمان با آن درگیر هستند.

این جلسه با حضور ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان میاندرود و معاون  ، مهندس هاشمی نماینده بنیاد آرش ، روسای مدارس جامخانه ، اعضای شورای اسلامی ، اعضای کارگروه فرهنگی دهیاری و انجمن مدارس جامخانه برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای رئیس آموزش و پرورش میاندرود با بیان همدلی و همفکری در این زمینه خواستار توجه بیشتر خانواده ها و مسئولین فرهنگی در این زمینه شدند همچنین مقرر شد تا جلسه ای نیز با هماهنگی و همکاری مسئولین آموزش و پرورش و مسئولین محلی با خانواده های دانش آموزان در یکی از مکانهای جامخانه برگزار گردد.

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :