آیین شکوفه ها مدرسه آرش و بهار آرزو جامخانه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

با حضور ریاست آموزش و پرورش شهرستان میاندرود و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان

تبریک و آرزوی توفیق برای تمام سال اولی ها

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :