تمیز کاری ، شیب بندی و لکه گیری آسفالت زیرگذر جامخانه با همکاری مدیریت و پرسنل اداره راه شهرستان میاندرود با همکاری نیروهای خدماتی دهیاری جامخانه با هدف ترمیم اشکالات بوجود آمده با پیگیریهای مستمر مهندس امین عربی دهیار محترم جامخانه در این مکان انجام شد. 

 

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :