بسمه تعالی

 

نگاهی به تاریخچه طایفه عالیشاهی در جامخانه

طایفه عالیشاهی شامل خاندان خالقی یا خائفی ، افضلی ، واحدی و جی افزام می باشد . این طایفه از قدیمی ترین ساکنان جامخانه است و در حقیقت مالک اصلی محل هستند . از آنجا که افراد این طایفه فامیل دربار شاهان قاجار بخصوص ناصرالدین شاه بودند به عالیشاهی مشهور شدند . مسکن اولیه آنان روستای رستمکلا در اطراف بابل است.
این طایفه در قسمت مرکز و غرب جامخانه و اطراف حسینیه اعظم ساکن می باشند . جمعیت بسیار زیادی دارند و اکثرشان کشاورزند . در آبادانی محل بسیار کوشایند . جد بزرگ آنها محمد حسن نام داشت . می گویند از خاندان قاجار بوده و نماینده ناصرالدین شاه در میاندرود بوده که این به خاطر زمین های جامخانه تحت تصرف این طایفه در آمده بود . البته جامخانه شکل امروزی را نداشت و به صورت پراکنده بود . عده ای در کنار رودخانه ازارک زیست می کرده اند و عده ای در کاکرون وعده ای نیز در باریکو ( کالدرسر ) و نیز تیرگر محله و اطراف حسینیه اعظم .

تا اینکه بعدها (( زین العابدین بالو )) توانست با فراخوانی طایفه های جامخانه را به شکل روستای واحدی در آورد . از طایفه خائفی شهیدان شیخ محمد خایفی و محمد خائفی و از طایفه جی افزام شهید حسین جی افزام به یاد ماندند .

از چهره های ماندگار طایفه عالیشاهی مرحوم حاجی محمد علی خائفی ، مرحوم شاهبرار افضلی ، مرحوم مشهدی واحد خائفی و مرحوم اسدا… خائفی می باشند این طایفه اگر همه اش تحت عنوان واحدی بودند اکنون از پرجمعیت ترین طایفه های روستای جامخانه محسوب می شدند . این طایفه حدود ۱۰ قسمت شده که در قسمتهایی از جامخانه سکونت دارند . خاندان ابراهیمی و رود پیما نیز از این طایفه اند . مهندس حسین ابراهیمی و مهندس عباس خائفی از چهره های دانشگاهی موفق به شمار می روند .

امیدواریم که جوانان این طایفه با تلاش و کوشش زندگی خود را زیر سایه قرآن و عترت ادامه دهند .

 

منبع: ماهنامه آچند جامخانه

این خبر را به اشتراک بگذارید :