بسمه تعالی

 

نگاهی به تاریخچه طایفه باقری در جامخانه

طبق نظر و نقل و قول پیران محل طایفه باقری ابتدا در اطراف کوههای سفید کوه و سمنان سکونت داشتند تااینکه به مانند سایرمردم دراین منطقه مهاجرت کردند . بخاطرعدم شرایط مناسب برای سازندگی و بدی آب و هوا در زمان حکومت های زندیه و اوایل قاجاریه این طایفه در قسمت کاکرون و ازارک سکنی گزیده بودند و رئیس آنان زین العابدین بالو بود و در این دوره در روستای جامخانه عده معدودی بودند . زین العابدین بالو با تلاش و کوشش و با همت مردم آب چشمه عباس آباد رابه روستا هدایت کرد و نیز حمام قدیمی محل را ساخت که الان بخاطرجاده سازی اثری از آن نیست . در این دوره بود که جامخانه شکل امروزی رابه تدریج بدست آورده بود .

زین العابدین بالو بعدها توانست ارباب روستا گردد دراین دوره موقعیت جغرافیایی جامخانه بسیار وسیع بود و شامل روستای ((نودهک)) زید ، دارابکلا و اسرم و سه راه بود و مردم این مناطق تحت نظر او بودند و در منطقه دشت جامخانه اکثر افراد این طایفه شالی زاری داشتند و از آب بندان و برکه (بادو) استفاده می کردند و بعدها به دلایل نامعلوم آب بندان نصیب مردم نودهک واسرم گشت و آب بادو نیز نصیب مردم زید شد . طایفه باقری یکی از پرجمعیت ترین طایفه هاست قابل ذکر است که در قسمت (( کالدرسر و تیرگر محله )) عده ای بودند وآنها اولین ساکنین روستابودند .

خلاصه این طایفه اولین مهاجرین روستای ما بودند و تا چندین سال زین العابدین بالو و فرزندان او ارباب محل بودند تا اینکه در زمان احمدشاه قاجار فردی بود به نام حاجی احمدعلی شمسی که کشاورزی پرکار و ثروتمند بود توانست ارباب محل گردد . او زمین های زیادی را خریداری کرد و توانست سال های سال روستا را با عصای قدرت اداره کند . طایفه باقری از آنجایی که نسل و اجدادشان شخصی بود به نام باقر بعدها فرزندان او در دوره رضاخان فامیلی خود را باقری قراردادند . امروز این طایفه در قسمت غرب روستا که معروف به تکیه بن است سکونت دارند . دارای جمعیت زیاد و زمین های مزروعی گسترده اند .

در جریان انقلاب اسلامی اکثر افراد این طایفه مثل دیگر افراد روستا در تظاهرات و مبارزات بر ضد رژیم دیکتاتوری دست به قیام زدند . در زمان جنگ تحمیلی ازاین طایفه جوانان رشیدی باخونشان گل شقایق را پروراندند که عبارتند از شهید محمد علی باقری (ابوالقاسم) شهیدقدرت ا… باقری (اصغر) شهید شعبان باقری (احد) شهید اکبر باقری (علی اصغر) و آزاده ها عبارتند از رمضان باقری . یحیی باقری .

در پایان از شما بزرگواران پوزش می طلبیم اگر در موارد فوق نقایصی مشاهده نموده اید مردم با فرهنگ روستایمان بایدبدانند که همدلی و همبستگی ازهمزبانی و همخونی بهتر و والاتر است و برای فردای بهتر و جامخانه آباد و زیبا اتحاد و همکاری و همدلی نیاز است نه اسم و فامیلی و همخونی . زیرا همه مایکی هستیم و یک نام آن نام مقدس اسلام و ایران و جامخانه است .

منبع : ماهنامه آچند جامخانه

این خبر را به اشتراک بگذارید :