بازدید جانشین محترم سپاه کربلا استان مازندران جناب سرهنگ رضایی و فرمانده عملیات سپاه جناب بالویی جامخانه و هیات همراه وفرمانده محترم سپاه ناحیه شهرستان جناب سرهنگ اصغری ، فرمانده حوزه پاسدار جناب آقای بابایی ، فرمانده گردان امنیتی آقای صفرزاده از فعالیتهای پایگاه مقاومت بسیج شهید محمد منتظری جامخانه 

 

پایگاه مقاومت بسیج شهید محمد منتظری جامخانه 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :