اولین دوره طرح جامخانه پاک با همکاری مردم فهیم جامخانه،شورای بهداشتی،کارگروه فرهنگی و خدمات روستائی دهیاری انجام شد.

امروز با همت جمعی از هموطنان دوستدار فضای پاک در سطح محل اینکار انجام شد،امید است تا در مراحل بعد هموطنان عزیزمان با همکاری بیشتری ما را همراهی نمایند.

 

شورای اسلامی و دهیاری جامخانه

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :