مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود

موضوع : اطلاع رسانی و پیگیری مدیریت کنترل آفت مگس میوه مدیترانه ای 

با سلام

احتراما با عنایت به افزایش جمعیت مگس میوه در برخی از باغات مرکبات و احتمال خسارت به محصولات پائیزی مقتضی است موارد ذیل در دستور کار آن مدیریت و کارشناسان پیش آگاهی شبکه مراقبت درختان میوه مراکز تابعه قرار گیرد.

  1. پیگیری و نظارت مستقیم مدیر شهرستان بر کلیه فعالیتهای اجرائی مدیریت کنترل آفت مزبور ضروری است.
  2. حضور گسترده و مستمر کارشناسان پیش آگاهی در عرصه باغات حوزه عمل بمنظور ردیابی و شناسائی کانونها از طریق بازدیدهای میدانی و افزایش تعداد ایستگاه ها و تله های جلب کننده پیش آگاهی همچنین اطلاع رسانی گسترده از طریق روشهای مرسوم اطلاع رسانی خصوصا اعلام کتبی مفاد مهم نامه مزبور به شوراها و دهیاری ها در کانونهای آلوده الزامیست.
  3. در راستای اطلاع رسانی موارد ذیل جهت کاهش جمعیت و پیشگیری از خسارت مورد تاکید قرار گیرد.

الف _ تسریع در برداشت میوه های رسیده نارنگی پیش رس و نارنگی انشوی معمولی در کانونهایی که جمعیت آفت بالا می باشد.

ب _  طعمه پاشی با استفاده از پروتئین هیدرولیزات بمیزان ۲/۵ الی ۳ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب بهمراه ۲۰۰ سی سی حشره کش مالاتیون با استفاده از سمپاش پشتی تلمبه ای بصورت یک ردیف در میان در قسمتهای آفتابگیر (ضلع جنوبی)درخت.

ج _ جمع آوری و دفن هر گونه میوه های ریخته شده پای درختان در عمق ۵۰ سانتی متری خاک بسیار تاکید گردد.

د _ رعایت مسائل قرنطینه ای (عدم جابجائی میوه های آلوده به مناطق غیر آلوده).

 

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :