بسمه تعالی

اطلاعیه

باغداران محترم مرکبات استان مازندران

با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه ی ستاد مبارزه با مگس میوه ی مدیترانه ای استان مورخ ۹۸/۶/۳ زمان و نحوه مبارزه با آفت مذکور در باغات نارنگی پیش رس استان اعلام گردید لذا شایسته است باغداران محترم به نکات مشروحه ذیل توجه فرمایند:

۱- با عنایت به تراکم افت در باغات مرکبات در حال حاضر طعمه پاشی عمومی بر روی درختان رقم نارنگی پیش رس از تاریخ ۹۸/۶/۵ بر اساس دستورالعمل زیر تاکید و  توصیه گردید.

الف) طرز تهیه ی طعمه مسموم :

پروتئین هیدرولیزات ۳-۵ لیتر + حشره کش مالاتیون ۲۰۰ سی سی + آب ۱۰۰ لیتر.

ب) نحوه طعمه پاشی:

طعمه پاشی با استفاده از سم پاش پشتی تلمبه ای به صورت یک ردیف در میان در قسمت های جنوبی و آفتاب گیر درخت اوایل صبح توصیه و تاکید میگردد.

ج) تکرار طعمه پاشی هر ۷ روز و همچنین بعد از بارندگی تا ۱۰ روز قبل از برداشت میوه به عمل آید.

۲- نصب تله های جلب کننده حاوی مایع سراتراپ ، سراتینکس ، فرمونهای جلب کننده حشرات ماده و طعمه مسموم تهیه شده با پروتئین هیدرولیزات بر اساس هماهنگی و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی در کاهش جمعیت و پیش گیری از خسارت آفت بسیار موثر خواهد بود.

۳- رعایت بهداشت عمومی کف باغ شامل جمع آوری و دفن میوه های ریخنه شده پای درختان در عمق ۵۰ سانتی متری خاک الزامیست.

۴- تسریع در برداشت کلیه ی میوه های رسیده که یکی از راه های موثر فرار از خسارت آفت است مورد تاکید میباشد.

۵- رعایت مسائل قرنطینه ای (عدم جابجایی و نقل و انتقال میوه های آلوده به دیگر نقاط غیر آلوده ) تاکید میشود.

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

مدیریت حفط نباتات  – شهریور ۱۳۹۸

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :