🕪🕪🕪مبارزه شیمیایی نسل دوم کرم ساقه خوار برنج🔊🔊🔊

🔴🔴🔴قابل توجه شالی کاران محترم روستای بزرگ جامخانه🔴🔴🔴

❌❌❌به اطلاع می رساند زمان مبارزه شیمیایی با آفت ساقه خوار برنج نسل دوم از تاریخ ۹۸/۴/۱۶ لغایت ۹۸/۴/۲۷ با سموم مجاز گرانول دیازینون ۱۰% به میزان ۲۰ کیلوگرم ، گرانول دیازینون ۵ درصد ۴۰ کیلوگرم ، گرانول پادان ۴ درصد ۳۰ کیلوگرم و ری جنت ۲درصد به مقدار ۲۰ کیلوگرم می باشد.

🔸درموقع گرانول پاشی نیز باید مزرعه به اندازه ۴ تا ۵ سانتیمتر آب داشته باشد و جریان آب از کرتی به کرت دیگر برقرار نباشد. و تا چند روز همچنان از ورود و خروج آب به هر کرت خودداری شود.

🔸در صورت نیاز از سم دیازینون به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار استفاده شده و در زمان محلول پاشی نیز باید زمین کم آب بوده و پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمین آبیاری شود.

🔸لذا با توجه به اهمیت موضوع در راستای مدیریت و کنترل آفت نسبت به اطلاع رسانی دقیق و گسترده به شالیکاران اقدام نمایید.

🌾مرکز جهاد کوهدشت شهید معافی🌾

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :