عملیات اجرائی ساخت مدرسه حضرت زینب(س) جامخانه با پیگیری های آقای مهندس امین عربی دهیار جامخانه آغاز و روند اجرائی آن نیز در رصد مسئولین آموزش و پرورش و مدیر مدرسه نیز قرار دارد. بخشی از کارهای مربوط به تغییر ورودی مدرسه قدیم از طرف دهیاری انجام شده و برای اجرای آغاز عملیات زیربنائی آماده شده است. 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :