🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

✔معرفی

برخی او را عبدالله طالب برادر کوچکتر سید احمد مدفون درهمین روستا می دانند که دراین صورت احتمال قوی داده می شود که مدفون دراین بقعه، سید عبدالله ابوطالب بن محمدالشعرانی بن علی بن حسین بن محمد بن عبیدالله الأمیر بن عبدالله بن حسن بن جعفرالخطیب بن حسن المثنی بن امام حسن (علیه السلام) باشد، زیرا ابن طقطقی فرزندان سیدمحمدشعرانی را ساکن درساری ذکرنموده که دوتن آنها سیدعبدالله ابوطالب و احمد نام داشته اند که ظاهراً عبدالله ابوطالب به عبدالله طالب تصحیف شده است.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

✔اطلاعات فیزیکی

آستانه امامزاده عبدالله (علیه السلام) دربخش میاندورود شهرستان ساری، هجده کیلومتری شمال شهرساری، دهستان کوهدشت، روستای جامخانه واقع شده است. زمین زیارتگاه که به عنوان قبرستان عمومی از آن استفاده می کنند بیش ازسه هکتاراست.

 

سرویس های بهداشتی وغسالخانه درزاویه ای از صحن قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :